सुविचार

दुसऱ्याला दोषी ठरवत असताना आपल्याही आचार, विचार अन कृतीचे निरीक्षण करा.

   
  • images/slider/s1.jpg
  • images/slider/s2.jpg
  • images/slider/s3.jpg
  • images/slider/s4.jpg
   

थोर समाजसेवक

अनाथ, अपंग , निराधार , वृद्ध, आजारी, कुष्ठपिडीत लोकांची मातेच्या ममतेने सेवा शुश्रूषा करणाऱ्या मदर तेरेसा यांना जग विश्वमाता म्हणूनच ओळखते.

पुढे वाचा...
   

महान शास्त्रज्ञ

जन्म २० जुलै १८२२  मृत्यू ६ जानेवारी १८८४
    अनुवंशशास्त्राचे जनक म्हणून ग्रेगर योहान मेंडेल या शास्त्रज्ञाची जगभर ओळख आहे.मेंडेल यांनी जगात सर्वप्रथम प्रयोगाच्या व्दारे सिद्धांत मांडून

पुढे वाचा...
   

प्रवेश फॉर्म  

   

हजर सभासद  

आपणाकडे ए्क पाहुणा व ० सदस्य ऑनलाइन आहेत.

   
   

हे माहित आहे का ?  

मानवी डोक्यात २२ हाडे असतात.

   

भेटी अहवाल  

448122
आजआज40
कालकाल41
या आठवड्यातया आठवड्यात181
या महिन्यातया महिन्यात1299
आतापर्यंतआतापर्यंत448122
   

फेसबुक  

   
Twitter Image
   
AddThis Social Bookmark Button
   
कॉपीराईट © 2015 baljagat.com. सर्व हक्क प्रकाशकाधिन.
© बालजगत.कॉम